Untitled Document

Advokatfirma Bergei holder til i Oslo sentrum og yter bistand innenfor de fleste rettsområder
med hovedvekt på:

Vi undersøker alltid om bistanden faller inn under offentlige eller private rettshjelpsordning.

Våre timesatser ligger mellom offentlig salærsats og kr. 1.800,- + mva. avhengig av sakstype.

Fakturering skjer normalt månedlig med timegrunnlag.

Samarbeidsadvokat med Huseierens Landsforbund. Medlemmer i Huseiernes Landsforbund får 20% rabatt på den veiledende pris for den type sak det gjelder i henhold til avtale med Huseiernes Landsforbund.